Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

barwaa
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viaIzzy721 Izzy721
barwaa
6419 14ac
Reposted fromobliviate obliviate viaIzzy721 Izzy721
barwaa
barwaa

“ - Dobra, mała. Przestań pierdolić o tym, jak bardzo za nim tęsknisz i "nie możesz bez niego żyć". Dobrze wiesz, że możesz. Tylko się boisz. ”

— Perwersje
Reposted frombeatkazz beatkazz
barwaa
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viabeatkazz beatkazz
barwaa
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz

July 07 2015

barwaa
8723 0b19
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
barwaa
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabrzask brzask

July 02 2015

barwaa

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viabrzask brzask
barwaa
Wystarczy On. By był. Na zawsze. Przy mnie. Wystarczy Jego imię. By na stałe pozostało wygrawerowane w moim sercu. Wystarczy Jego uśmiech. Bo Jego uśmiech jest powodem mojego uśmiechu.
barwaa
1126 c130
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viabrzask brzask
barwaa
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viabrzask brzask
barwaa
5075 4fbe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
barwaa
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viabrzask brzask
barwaa
8259 d986
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
barwaa
barwaa
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viamefir mefir
0670 a272
Reposted fromLittleJack LittleJack viamefir mefir

July 01 2015

barwaa
9521 b4ad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl